Facilitering Kristine Karlshøj

Æstetiske læreprocesser

  Æstetik kan defineres som den erkendelse, vi opnår via kunsten gennem sanser, følelser og oplevelser. Æstetik kommer af det græske ord: ”Aisthesis” der betyder noget i retning af ”sanselig erkendelse”, fornemmelse og følelse. Der er altså en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra,…